Frister

Innlevering og betaling merverdiavgift
1. termin: 10.april
2. termin: 10. juni
3. termin: 31. august
4. termin: 10. oktober
5. termin: 10. desember
6. termin: 10. februar

Innbetaling forskuddstrekk skatt og arbeidsgiveravgift
1. termin: 15. mars
2. termin: 15. mai
3. termin: 15. juli
4. termin: 15. september
5. termin: 15. november
6. termin: 15. januar

A-melding
Lønn skal rapporteres i a-meldingen senest den 5. i hver måned etter lønnsutbetaling.

Ordinær generalforsamling
Frist for å avholde ordinær generalforsamling som behandler årsregnskapet: 30. juni

Årsregnskap
Frist for å innlevering årsregnskap: 31. juli

Skattemelding (Selvangivelse)
Frist for innlevering skattemeldingen for aksjeselskaper: 31. mai
Frist for å søke om utsettelse for levering av skattemeldingen: 31. mai

Klage på likningen
Klagefristen er 6 uker etter at skatteoppgjøret er sendt deg. Den datoen finner du øverst til høyre på skatteoppgjøret ditt.

Gebyrer
01.01.2017 innførte Skatteetaten strenge straffetiltak i form av tvangsmulkt ved for sen innlevering av oppgavene og skattemelding (selvangivelse) Så husk å lever i tide. Gebyrene for levering eller betaling etter frist er:

Mva-melding 565,- per dag
A-melding 113,- per dag, per ansatt
Skattemelding (selvangivelse) 565,- per dag
Aksjonærregisteroppgave 1 130,- per dag
Årsregnskap fra 1 130,- til 3 390,- per dag