Revisjonstjenester

Vi kan tilby følgende tjenester

Revisjon

Lovbestemt og frivillig revisjon

Revisorbekreftelser – prosjektregnskap
Revisorbekreftelser – SkatteFUNN
Revisorbekreftelser – Mva-Kompensasjon
Revisjon av mellombalanser

Attestasjonstjenester
Attestasjon av transaksjoner med mellom nærstående parter etter §3-8

Skattebistand

Vi kan bistå med utarbeidelse og innsending av: Aksjonærregisteroppgave
Skattemelding
Skatterådgivning og skatteoptimalisering av konsern
Stiftelse eller avvikling av selskap
Enkle aksjekapitalendringer
Formuesoptimalisering
Tips og bistand rundt arv og generasjonsskifte

Etablering / driftsendringer

Vi kan utføre etablering, restrukturering, omorganisering eller avvikling av selskap.
Registrere firmaopplysninger og tilby maler for nødvendige styre / generalforsamlings protokoller
Bistå med kompetanse rundt lovgivning på styremøter og generalforsamlinger.

Rådgivning

Utover generell rådgivning kan vi tilby:
Verdsettelse av foretak
Økonomi-, skatte- og avgifts- rådgivning
Bistand med etablering av interne rutiner og kontroller
Samtalepartner for ledelsen og styret
Regnskapsanalyse, budsjettering.

Vanlig stilte spørsmål:

1. Hvordan skifter jeg revisor ?

•Svar: Det er selskapets styre som hvert år velger revisor.

2. Er det komplisert å skifte revisor ?

•Svar: Det er helt ukomplisert å skifte revisor, vi bistår med hele prosessen og nødvendige dokumenter – helt kostnadsfritt.

3. Hvorfor skifter ikke flere selskaper revisor?

•Svar: Flere og flere selskaper har fått øynene opp for at her kan man gjøre betydelige innsparinger, og skifter fra de fire store og over på andre tilbydere.