Årsoppgjør

Årsavslutning er en vesentlig del av regnskapet. Årsoppgjøret kan for mange foretak være svært omfattende. Det kreves høy fagkompetanse for å levere årsregnskap og skatteskjemaer (ligningspapirer). Med bred kompetanse og lang erfaring utarbeider vi effektivt et ryddig og ordentlig årsregnskap, og alle nødvendige dokumenter i forbindelse med årsoppgjøret.

Eksempler på hva vi  kan hjelpe deg med:

  • Dokumentasjon og avstemming av balanseposter
  • Driftsmiddelarkiv
  • Veiledning i verdsettelse av varelager, fordringer og anleggsmidler
  • Utarbeidelse av skattemelding (selvangivelse) med nødvendige vedlegg
  • Aksjonærregisteroppgave
  • Årsregnskap med styrets årsberetning og noter
  • Årsoppgjørsdisposisjoner
  • Utarbeidelse av dokumenter ved pliktige styremøter og generalforsamlinger
  • Skatteberegning, skatteplanlegging og kontroll av skatteoppgjøret
  • Innsending til Skatteetaten og Brønnøysund

Mange kan ha store fordeler med å få bistand fra en erfaren regnskapsfører i årsoppgjøret. Vi hjelper gjerne din bedrift. Kontakt oss, så svarer vi deg så snart som mulig. Velkommen til oss!