Etablere AS – Skjema

Vi har laget en enkel nettløsning for stiftelse av AS. Du trenger kun fylle ut vårt online starte AS-skjema, så tar vi oss av registreringen av ditt aksjeselskap. Raskt, trygt & enkelt!

  STEG 1: KONTAKTINFORMASJON

  Denne informasjonen bruker vi til å ta kontakt med deg/dere.  STEG 2: SELSKAPETS NAVN

  Det viktigste er at navnet ikke er identisk med et som allerede er registrert i Brønnøysund. Skriv navn på selskapet i feltet under. Du kan sjekke om navnet er ledig ved å benytte deg av denne linken: sjekk at firmanavnet er ledig.


  STEG 3: SELSKAPETS KAPITAL

  Det kreves kr. 30.000,- minimum i aksjekapital for å kunne stifte et AS. Stiftelsesomkostninger kan betales av innskutt aksjekapital. Det er lov å stifte med høyere aksjekapital om ønskelig.

  Selskapets Kapital (Kan ikke være mindre en 30.000,-)

  Antall aksjer (Totalt for alle akjonærene)

  STEG 4: ØNSKER SELSKAPET Å HA REVISOR?

  Alle som er pliktig til å revidere årsregnskapet må ha en revisor. Om du har revisjonsplikt avhenger blant annet av hvilken selskapsform du har og størrelsen på selskapet. Les mer om revisjonsplikt her

  JaNei

  STEG 5: SELSKAPSINFORMASJON

  Besøksadresse kan være en privatadresse, men ikke postboks- eller c/o-adresse.
  Postadresse kan man velge fritt.

  Besøksadresse
  Postadresse


  STEG 6: DRIFTSINFORMASJON

  Dersom selskapets oppstartsdato for drift avviker fra vedtektsdato må det legges inn her. Hvis selskapet skal ha ansatte ved oppstart eller på sikt må også det legges inn ved å trykke på Ja.


  JaNei

  STEG 7: SELSKAPETS FORMÅL

  Vennligst beskriv så nøyaktig som mulig selskapets aktivitet. Vær kortfattet, men husk at bare et enkeltord, som f.eks. "rådgiving", ikke godtas. Ved virksomhet i flere bransjer må du oppgi dem i rekkefølge etter størrelsen på forventet omsetning/sysselsetting.

  STEG 8: EIERE (AKSJONÆRER)

  Både enkeltpersoner og firmaer kan stå som eiere. Personer må være fylt 18 år. Utenlandske aksjonærer som ikke har norsk personnummer må ha norsk D-nummer. Legg til aksjonærer ved å klikke på "legg til ny".

  Person


  (Antall aksjer pr. person)

  Firma


  STEG 9: STYRE OG DAGLIG LEDER

  Personen som skal være daglig leder må ha fylt 18 år. Styret må ha en styreleder. Det er valgfritt om man vil ha flere i styret. Er det færre enn to styremedlemmer i tillegg til styreleder, er det påbudt å ha minst ett varamedlem. Både eksterne personer og aksjonærer kan sitte i styret. Alle må ha fylt 18 år.

  Daglig leder

  Styreleder


  Nytt styremedlem


  Nytt varamedlem


  STEG 10: SIGNATURRETT

  Her må man skrive inn hvem som skal kunne signere viktige dokumenter på vegne av selskapet. For selskap med kun én eier er det mest vanlig å velge styrets leder alene. For selskap med flere eiere er det mest vanlig å velge styrets medlemmer hver for seg.

  * I felleskap betyr at mer enn én person må signere. Det betyr ikke at alle er nødt til å signere samtidig og på samme sted. De fleste signaturer skjer i Altinn og kan gjøres på ulike tidspunkt fra ulike steder.

  Styrets leder aleneDaglig leder aleneStyrets medlemmer hver for segStyre i fellesskap*Daglig leder og styre i fellesskap*Styrets leder og ett styremedlem i felleskapDaglig leder og styre i fellesskap*To styremedlemmer i fellesskapAnnen signatur

  STEG 11: SEND INN

  Husk å huke av dersom du ønsker vårt tilbud: Dersom du fyller ut skjemaet online og velger oss som regnskapsfører stifter vi ditt selskap gratis. Om du ikke velger oss som regnskapsfører vil du bli fakturert for kr 2 990,- eks mva for stiftelsen etter at selskapet er registrert.


  Totalt antall aksjer: 1000
  Antall fordelte aksjer på aksjonærer: 1000

  VIKTIG: Antall aksjer må være likt. Totalt antall aksjer må stemme overens med hverandre.